جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن مکتوم. رجوع به احمدبن عبدالقادربن احمد... شود.

کلمات مشابه