جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن المصحح. رجوع به حسن بن علي بن عمر يا عمار... شود.

کلمات مشابه