جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن محمد بن عبدالله اشبيلي. رجوع به قليعي... شود.

کلمات مشابه