جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن لبان. رجوع به عبدالله بن احمد اصفهاني... و رجوع به ابن لبان... شود.

کلمات مشابه