جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن قدامه. عبدالله بن احمدبن محمد بن قدامه دمشقي. رجوع به ابن قدامه موفق الدين... و رجوع به عبدالله... شود.

کلمات مشابه