جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن غلبون. ابومحمد.
[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن فرات. اسماعيل بن احمد هروي سرخسي. رجوع به اسماعيل... شود.

کلمات مشابه