جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن عيينه سفيان هلالي. رجوع به ابن عيينه... شود.

کلمات مشابه