جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن عطيه. عبدالحق بن ابي بکر اندلسي. رجوع به عبدالحق... و رجوع به ابن عطيه ابومحمد... شود.

کلمات مشابه