جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن عبدالله بن عبدالرحمن بن فضل بن بهرام السمرقندي الدارمي. حافظ و محدث. او را صحيحي است و آن را يکي از صحاح عشره بشمار آرند. مولد او به سال 181 ه . ق. و او پانزده حديث روايت کرده که ميان او و رسول صلوات الله عليه زياده از سه تن فاصله نباشد. وفات وي بسمرقند به سال 255 ه . ق. بود.

کلمات مشابه