جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن عبدالعزيزبن احمد کتاني. او راست: ذيل وفيات النقلهء ابوسليمان.

کلمات مشابه