جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن طباطبا. رجوع به عبدالله بن احمدبن علي بن الحسن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل... شود.

کلمات مشابه