جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن طاوس. رجوع به عبدالله بن طاوس بن کيسان تابعي، يکي از ابناء فارس شود.

کلمات مشابه