جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن ساعد. رجوع به يحيي بن محمد بن صاعد، و رجوع به ابن صاعد يحيي... شود.

کلمات مشابه