جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن شاس الخلال. عبدالله بن نجم بن شاس. فقيه مالکي. رجوع به عبدالله... و رجوع به ابن شاس... شود.

کلمات مشابه