جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن سراج. رجوع به جعفربن احمد سراج... شود.

کلمات مشابه