جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن سبعين عبدالحق بن ابراهيم. رجوع به عبدالحق... و رجوع به ابن سبعين... شود.

کلمات مشابه