جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن زهر. رجوع به عبدالله بن محمد.. و رجوع به ابن زهر... شود.

کلمات مشابه