جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن زولاق. حسن بن ابراهيم مصري. رجوع به حسن... و رجوع به ابن زولاق... شود.

کلمات مشابه