جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن ذهبي. عبدالله بن محمد ذهبي. رجوع به عبدالله... و رجوع به ابن ذهبي... شود.

کلمات مشابه