جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن درستويه. عبدالله بن جعفربن درستويه. رجوع به عبدالله... و رجوع به ابن درستويه... شود.

کلمات مشابه