جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن خيران. رجوع به احمدبن علي... و رجوع به ابن خيران ولي الدوله... شود.

کلمات مشابه