جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن خشاب. عبدالله بن احمدبن احمدبن احمد بغدادي. رجوع به عبدالله... و رجوع به ابن خشاب شود.

کلمات مشابه