جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن حمديس. عبدالجباربن ابي بکربن محمد صقلي شاعر. رجوع به عبدالجبار... و رجوع به ابن حمديس... شود.

کلمات مشابه