جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن حمدان ناصرالدوله پدر سعدالدوله. رجوع به ناصرالدوله... شود.

کلمات مشابه