جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن بيطار. عبدالله بن احمد ضياءالدين بن بيطار. رجوع به عبدالله... و رجوع به ابن بيطار ابومحمد... شود.

کلمات مشابه