جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن ابي نصر بقلي. او راست: شرح شطحيات.

کلمات مشابه