جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن ابي عباد. رجوع به حسن بن اسحاق يمني... شود.

کلمات مشابه