جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن ابي رباح. رجوع به ابن ابي رباح... و رجوع به عطاءبن ابي رباح... شود.

کلمات مشابه