جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن ابي الاعين. محدث است و معاويه بن صالح از او روايت کند. و در کتاب ابن ابي حاتم بجاي اعين اعيس آمده است.

کلمات مشابه