جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن ابي الاصبع. زکي الدين عبدالعظيم شاعر قيرواني. رجوع به ابن ابي الاصبع ابومحمد... و رجوع به عبدالعظيم... شود.

کلمات مشابه