جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابراهيم بن خالد. مؤذّن مسجد صنعاء. از روات است.

کلمات مشابه