جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحلم در لغت نامه دهخدا

ابومحلم

[اَ مُ حَلْ لِ] (اِخ) محمد بن هشام بن عوف تميمي شيباني. لغوي. معروف به ابن هشام. رجوع به محمد.. و رجوع به ابن هشام... شود.

کلمات مشابه