جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحفوظ در لغت نامه دهخدا

ابومحفوظ

[اَ مَ] (اِخ) معروف بن فيروز يا فيروزان کرخي. تابعي است. رجوع به معروف... شود.

کلمات مشابه