جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحرز در لغت نامه دهخدا

ابومحرز

[اَ مُ رِ] (اِخ) فارسي. يکي از شيوخ عرفان از اصحاب ذوالنون مصري، بمائهء سوم هجري. و اصل او از نواحي شيراز است. رجوع به نامهء دانشوران ج 2 ص 395 شود.

کلمات مشابه