جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحرز در لغت نامه دهخدا

ابومحرز

[اَ مُ رِ] (اِخ) بکري. محدث است و پسر وي عبدالله بن ابي محرز از او روايت کند.

کلمات مشابه