جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحرز در لغت نامه دهخدا

ابومحرز

[اَ مُ رِ] (اِخ) ابن زاهر. صحابي است.

کلمات مشابه