جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحرز در لغت نامه دهخدا

ابومحرز

[اَ مُ رِ] (ع اِ مرکب) بنجشک. (مهذب الاسماء). عصفور. (المرصّع). گنجشک.

کلمات مشابه