جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحذوره در لغت نامه دهخدا

ابومحذوره

[اَ مَ رَ] (اِخ) ضمره بن معير يا معير اوس. صحابي است.

کلمات مشابه