جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحجن در لغت نامه دهخدا

ابومحجن

[اَ مِ جَ] (اِخ) نُصيب شاعر عرب. معروف به اسود مرواني عبد بني کعب بن زمره.

کلمات مشابه