جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحجز در لغت نامه دهخدا

ابومحجز

[اَ ؟] (اِخ) سالم. محدث است.

کلمات مشابه