جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحبر در لغت نامه دهخدا

ابومحبر

[اَ مُ حَبْ بِ] (اِخ) صحابي است.

کلمات مشابه