جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومجلز در لغت نامه دهخدا

ابومجلز

[اَ مِ لَ] (اِخ) ابن حميد. تابعي است.

کلمات مشابه