جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومجزاه در لغت نامه دهخدا

ابومجزاه

[اَ ؟] (اِخ) زاهر الاسلمي. صحابي است.

کلمات مشابه