جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومجاهد در لغت نامه دهخدا

ابومجاهد

[اَ مُ هِ] (اِخ) هشام بن سفيان. محدث است.

کلمات مشابه