جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومجاهد در لغت نامه دهخدا

ابومجاهد

[اَ مُ هِ] (اِخ) عبدالله بن کيسان. محدث است و از ثابت بناني روايت کند.

کلمات مشابه