جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومجالد در لغت نامه دهخدا

ابومجالد

[اَ مُ لِ] (اِخ) جرادبن مجالد. محدث است و شعبه از او روايت کند.

کلمات مشابه