جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومتربه در لغت نامه دهخدا

ابومتربه

[اَ مَ رَ بَ] (ع اِ مرکب) درويشي. (مهذب الاسماء).

کلمات مشابه