جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومأمومه در لغت نامه دهخدا

ابومأمومه

[اَ مَءْ مو مَ] (اِخ) تابعي است. او از ابي هريره و از او بکيربن اشج روايت کند.

کلمات مشابه