جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوماویه در لغت نامه دهخدا

ابوماویه

[اَ وي يَ] (اِخ) عنتره. محدث است و شيباني و عوام بن حوشب از او روايت کنند.

کلمات مشابه