جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) يزيدبن ابي مالک. محدث است و از او تمام بن نجيح روايت کند.

کلمات مشابه